Klinikken har holdt flyttedag og åbner i nye, landlige omgivelser pr.1/3 på Paradisgården,

Maglebjergvej 8, 4295 Stenlille.

Klinikken ligger via grusveje, så husk GPS ;-)

Ordblind​

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed (dysleksi) defineres som; overraskende store vanskeligheder med at læse og skrive.

Hvordan finder man ud af, om en elev er ordblind?

​Elever med læsevanskeligheder identificeres traditionelt i skolen, når deres læse- og staveformåen ikke længere står mål med det forventede niveau for klassetrinnet, dvs. når eleven ikke selvstændigt kan læse tekster, som anvendes i undervisningen i skolens fag og skrive forståelige og sammenhængende tekster.

For at kunne måle om en elev er ordblind, er det nødvendigt at ha’ noget at måle op imod. Det vil sige; hvis vi skal måle et barn i 2 kl., er vi nødt til at definere, hvad børn i 2 kl. bør kunne, før vi kan definere, når noget ikke er alderssvarende. Det forventes, at eleverne behersker en lydmæssig strategi i stavning ved udgangen af 2. klasse, men mange af de børn, der endnu ikke har ’knækket’ læsekoden, har netop disse lydmæssige vanskeligheder. Men er de ordblinde?

Hvornår en elev møder hjælp i form af særlig tilrettelagt undervisning i skolen, afhænger i stor grad af dansklærerens faglige og pædagogiske kvalifikationer, samt af hvorvidt ressourcerne er tilstede på den enkelte skole. I Danmark har vi metodefrihed, som medfører, at den enkelte dansklærer har stor indflydelse på, hvordan der undervises i den første læseundervisning, og hvilke tekster eleverne arbejder med. Dette får stor betydning for, hvilke elever der opleves at have læsevanskeligheder, og hvordan disse vanskeligheder observeres.

Yderligere er der også et økonomisk aspekt, der spiller en rolle i, hvornår et barn tilbydes særlig undervisning.

Det er altså ikke en fast forankret størrelse, hvordan og hvornår et barn får tilbudt særlig støtte og/eller bliver betegnet som ordblind.​

De øgede læse- og skrivekrav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet har bidraget til, at elevers læsefærdigheder har været genstand for stor interesse, ikke mindst fra forskeres side. Vi ved altså i dag meget mere om, hvorfor læse-skrive vanskeligheder opstår, og hvordan vi dels kan forebygge og afhjælpe dette.

En af disse ’milepæle’ er, hvor stor en betydning selve lyd-kodningen har. Dette område er netop min kerneydelse sammenkoblet med at understøtte dit barns kompetencer og derved give barnet muligheden for at ’vokse og tro på sig selv’.

Af samme grund er al undervisning individuelt og varierer naturligvis efter alder, modenhedsgrad, modstand, lyst etc.​

Info:

Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm

Dansk Videncenter for Ordblindhed.

Kontaktinformation

Læseklinikken

​CVR: 31726492

​Hos mig kan du betale med:

Og ved bankoverførsel...

Læs mere​ om priser og betaling HER

Skriv til mig

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt